ประวัติแพทย์
Dr.Narakorn Saensila
FELLOWSHIP in KOREA V PLASTIC SURGERY

ASIA PACIFIC ANTI-AGING MEMBERSHIP

MASTER TRIANER AT NAMNIN FOR V ACADEMY

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

- For Attending ANATOMY MASTER CLASS At Padtayapatana Building King Chulalongkorn Memorial Hospital. 2018

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

- To Certify That Successfully Completed The

- “Prevention And Management Of Complication In Aesthetic Medicine Course” 2018

CERTIFICATE

- Has Successfully Participated In BJC H•E•L•F® In Bangkok 2018

CERTIFICATE 0F APPRECIATION

- Skin Cosmetic Surgery & Anti Aging Institute

- “Filler All Face Course” 2018

- ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

- “Case-Based Learninng In Dermatological Practice” 2017

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตรรับการฝึกอบรมตามหลักสูตร การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 35 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2015

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

- To Certify That Successfully Completed The “Basic To Advanced Thread Lift” 2018


Certificate Of Training

- 6D-Rhinoplasty, Nasal Tip Shield, Alar Plasty

รีวิวจากลูกค้าของเรา
Copyright © 2022 For V Clinic , All Rights Reserved.